Nic ulega dziś wątpliwości, że asfalt powstał bezpośrednio z ropy, jednak procesy, które to przejście umożliwiły, a nawet samo powstanie ropy jako takiej, nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione, istnieje tylko szereg hipotez, usiłujących tą kwesty? rozstrzygnąć i szukających oparcia w różnego rodzaju zjawiskach i faktach, zaczerpniętych z przyrody lub wziętych z laboratoryjnych doświadczeń.

Zasadniczo poglądy na tą sprawę dzielą się na dwie główne grupy: nieorganiczną i organiczną, rzecznikiem pierwszej jest Mendelejew, jednak uczeni skłaniają się dziś powszechnie do drugiej grupy poglądów, której przedstawicielem jest uczony niemiecki Engler, zawdzięczający swe głośne w świecie nauki imię pracom i doświadczeniom w tej dziedzinie.

Niektórzy z badaczy opierają się na fakcie, że w dawnych okresach geologicznych, dzięki rozmaitym kataklizmom, zostały zatopione i zamulone wielkie ilości drzew, przy odpowiedniej temperaturze i pod olbrzymim ciśnieniem przeszły one proces suchej destylacji, a rezultatem jej był węgiel, który pozostał w zagłębiu oraz gazy i pary, które stąd uszły i zagęszczone dały ropę.