Jest bowiem rzeczą stwierdzoną, że wiele zwierząt morskich potrzebuje do istnienia swego wody o określonej gęstości; jeżeli gęstość cieczy skutkiem odparowania wody wzrosła, albo przez spłynięcie do basenu wielkiej ilości wód słodkich rozrzedziła się, wówczas nastąpić mógł masowy pomór zwierząt i lokalne nagromadzenie się ich resztek w pewnym obszarze wód. Masy te skutkiem jakichś zmian geologicznych mogły być wystawione przez pewien czas na działanie powietrza, a pod jego wpływem rozłożyły się związki białkowate — i dlatego brak w ropie ciał azotowych — pozostał zaś tłuszcz jako wytrzymalszy. Z biegiem kolejnych zmian tłuszcz pokryły pokłady piasku, szlamu, w końcu mas skalnych, wywołując olbrzymie ciśnienie, pod jego działaniem i pod wpływem temperatury a w obecności siarki, tłuszcz przeszedł szereg procesów, które doprowadziły do powstania ropy, z tejże wytworzył się ciekły asfalt zwany maltą (ter górski) a wreszcie jako końcowy produkt asfalt stały.