uzycie-zuzluZamiast piasku używa się nie kiedy odpowiednio rozdrobnionego żużlu z pieców wysokich, albo też korka. Przy wyborze materiału do posypywania zważać należy także na to, by nie nadawał on papie wyglądu brudnego.

Nasycanie papy surowej terem odbywa się w wannie, mającej kształt wydłużonego prostokąta, wypełnionej terem, którego własności w myśl powyższych uwag odpowiednio dobrano.

Zbiornik ten jest obmurowany i opatrzony paleniskiem, z którego go się podgrzewa, chodzi bowiem o to, by ter utrzymać stale w temperaturze bliskiej jego punktu wrzenia. Jest to dlatego pożądane, że ter tym szybciej i tym jednostajniej impregnuje papę, im wyższą ma temperaturę, względnie im jest rzadszy. Ażeby zapobiec ulatnianiu się z cieczy związków destylujących w tej temperaturze, przykrywa się rezerwuar nakrywa blaszaną, złożoną z kilku części, szczelnie do siebie przylegających. Ulatniające się składniki kondensują na chłodnej pokrywie i spływają z powrotem do naczynia.