impregnacja-papyZależnie od jakości teru użytego do napawania, względnie użytych także domieszek, otrzymuje papa nazwę. W tym wypadku występuje znowu ten sam kłopot, który już kilkakrotnie spotykaliśmy poprzednio, tz. zamieszanie w nazwach takie, że zupełnie nic określają one tego, co za sobą kryją. Zarówno w handlu, jak i litera turze fachowej, przewijają się ustawicznie nazwy „papa terowa”, „asfaltowa”, „kamienna”, z różnymi egzotycznymi dodatkami, każdy fabrykant ma co innego na myśli, a każdy odbiorca całkiem co innego i różni się on zasadniczo w swym pojęciu ze wszystkimi fabrykantami w ogóle.

Przyjęte nazwy poszczególnych gatunków starają się w przybliżeniu określić niektóre własności papy.

Papa terowa, jest materiałem, który impregnowano czystym, niedestylowanym terem.

Lepsza papa terowa, jest impregnowaną terem destylowanym, zawiera mniej składników lotnych, a więcej żywicznych, które nadają papie znaczną elastyczność, odporność na wpływy atmosferyczne i trwałość. Po dłuższym leżeniu na dachu staje się ona także twardą i kruchą.

Papę preparowaną wykonuje się przy użyciu teru preparowanego.