Filc warszawa

Filc warszawa

Płyty filcowe, jako izolacja przed wilgocią, wyróżniają się szczególnie cennymi własnościami. Nadają się one do tych celów dzięki swej znacznej rozciągłości, elastyczności i wytrzymałości na rozdarcie, która pozwała im bez narażenia swej całości wykonywać wraz z murem wszystkie jego ruchy. Przy tym filce są nieprzepuszczalne i tym przewyższają również każdy inny materiał. Własności te zachowuje filc trwale, stopień rozciągliwości dochodzi w nim do 20% pierwotnej długości – gdy zwykłe izolacje przy l-5% już pękają. Pasek filcu 50 x 14 cm okazuje wytrzymałość 314 kg gdy taki sam pasek papy izolacyjnej przedziera się przy obciążeniu 145 kg, natomiast płyty filcowe posiadają znaczny ciężar gatunkowy, wynoszący około 20 kg. na 1 metr kwadratowy.

Filc służący do wykonywania płyt izolacyjnych, sporządza się z grubej sierści, włókien lnu i konopi zmieszanych razem, spojenie ich w jedną całość osiąga się nie tyle sfilcowaniem ile impregnacją z asfaltowaniem.

Impregnuje się je w rzadkim i gorącym terze, zawierającym jeszcze oleje łatwo lotne, a następnie jedną powierzchnię płyty pokrywa sic masa z asfaltu naturalnego, do którego dodaje się zmielonej gliny, talku, lesu lub pyłu asfaltowego. Mieszanina ta powinna zachować trwale wielką elastyczność i to taką, by wszystkim ruchom, na jakie płyta będzie narażoną, poddawała się bez szkody dla niej, w przeciwnym razie powłoka asfaltowa popęka, a płyta przestanie izolować.

Z tych względów na powłokę nadaje się jedynie asfalt naturalny, wszelkie surogaty, a więc i tery gazowe, dają płytę bez wartości.

Ciepłą jeszcze powierzchnię filcu, pokrytą asfaltem, posypuje się grubszym żwirem lub innym materiałem, który następnie wałkami wprasowuje się do wnętrza.

Płyty filcowe wykonuje się w prostokątach, mających do 3 m długości, do 1 m szerokości, a rozmaitą grubość. Felce, służące dołączenia płyt, wycina się w nich od razu we fabryce.

Gotowe płyty kładzie się na mur stroną niepowleczoną asfaltem która też doskonale dostosowuje się do wszelkich nierówności muru, strona asfaltowana przychodzi wobec tego na zewnątrz. Płyty łączy sic ze sobą nakładką o długości 8 cm, spojenia wypełnia się gorącą masą asfaltową, a następnie obrabia gorącem żelazkiem i to tak dokładnie, by szef złączył się z płytą w jednolitą całość.

Dobrze wykonana izolacja z płyt filcowych jest prawie niezniszczalną.