impregowanie-drewnaPrzy przeprowadzeniu tego zabiegu w pierwszym rzędzie, usuwa się z drzewa zawartą w nim wilgoć, której ilość dochodzi do około 20% wagi; w miejsce tej wilgoci wchodzi w komórki drzewa płyn impregnujący. Proces odbywa się w odpowiednio zbudowanym aparacie, złożonym z wielkiego cylindrycznego kotła, w którym układa się progi, względnie kostki, przeznaczone do impregnacji. W dolnej części umieszcza się rurę wprowadzającą do wnętrza gorące powietrze o temperaturze do 150 stopni Celsiusza. Po zupełnym odpędzeniu wilgoci z drzewa zamyka się dostęp gorącego powietrza, a natomiast wprowadza się do kotła płyn impregnujący, podgrzany już poprzednio w osobnym zbiorniku.

Równocześnie wypompowuje się powietrze z kotła do tego stopnia, by manometr już bardziej nie mógł opaść. Gdy się do takiego rozrzedzenia doprowadziło, przerywa się dopływ teru, a natomiast wtłacza się do kotła tyle powietrza, by ciśnienie doszło do 10 atmosfer i w tym stanie pozostawia się kocioł przez pewien czas w spokoju.

W końcu ciśnienie redukuje się, odpuszcza resztki niewsiąkniętego teru, a drzewo wykłada się na lekko pochylone rusztowa nie z desek, po którym spływają resztki cieczy.

Powyższy sposób impregnacji, zarysowany zresztą ogólnikowo w swych zasadniczych ramach, mieści w szczegółach cały szereg rozmaitych systemów, patentów i sposobów.

Drzewo użyte do klocków wycięte być powinno z najtwardszej części pnia i ma być wolne od sęków, inaczej kostka zużywa się w miększych częściach szybciej, względnie pęka. Nadają się tu szczególnie miękkie gatunki drzew o gęstej spoistej miazdze, twarde okazały się mało do napawania odpowiednimi.
Fabrykuje sic także we fabrykach z klocków całe bloki, spojone asfaltem, które następnie układa się na ulicach; kostki te mają formę sześcianów.

Wymiar klocków zależy od miejsca ich ułożenia: w ulicach o silnym ruchu kołowym nadaje się im wysokość 12 cm, a układa na betonie o grubości 20 cm; w ulicach spokojnych wynosi grubość kostek 8 cm, a betonu 10, w podwórzach, przejazdach, stajniach, halach maszyn itp. daje się 5 i 5 cm.