Różne materiały asaltowe - Archiwum


W tej kategorii dowiesz się wszystkiego co związane z różnymi materiałami asfaltowymi stosowanymi w budownictwie.  Poznasz wyroby produkowane z asfaltu jak rury asfaltowane oraz rury do sieci wodociągowej. Dowiedz się w jaki sposób produkuje się rury krótsze i dłuższe. Jakich technik używa się do łączenia poszczególnych odcinków rur i jak je konserwować za pomocą środków asfaltopochodnych. Po tej lekturze będziesz wiedział jak kituje się rury i bruk. Dowiedz się jakie zastosowanie ma olej antracenowy oraz jak impregnuje się kostki drewniane.

Kitowanie rur

Masa służąca do kitowania rur w łącznikach powinna być nieprzepuszczalną i elastyczną. Ponieważ rurociąg wskutek rozmaitych przyczyn może uleć ruchom, powodującym zmianę w położeniu poszczególnych rur, jak to miewa miejsce np. wskutek osiadania ziemi itp., więc też kit, uszczelniający połączenie rur, powinien być tak elastyczny, by tę zmianę umożliwiał bez narażenia na szkodę szczelności lub [&hellip

Read More…

Asfalt jako środek konserwujący rury

W związku z fabrykacją rur asfaltowych pozostaje asfaltowa nie rur, wykonanych z innego materiału, dla którego asfalt jest tylko środkiem konserwującym. Należą tu w pierwszym rzędzie rury żelazne. Zewnętrzną ich ścianę powleka się roztopionym asfaltem terowym, w rozmaity sposób do tego celu przygotowywanym. Powłoka ta chroni żelazo przed rdzewieniem, a co za tern idzie, pozwala [&hellip

Read More…

Opaski do łączenia rur

Opaski przymocowuje się do rur w ten sposób, że na gładkiej podłodze ustawia się pionowo rurę, przeznaczoną na mufę, wypełnia się jej wnętrze do połowy miałem węglowym, potem wkłada się w mufę rurę, którą podtrzymuje się w kierunku dokładnie pionowym. Wówczas wolne miejsca, pozostałe między obwodem rury a rurą, zalewa się gorącą masą, skomponowaną z [&hellip

Read More…

Rury dłuższe

Jeżeli chodzi o wyrób rur dłuższych, które zawsze są bardziej pożądane i w użyciu korzystniejsze od krótkich, wówczas rezygnuje się z poprzedniego oddzielnego impregnowania papieru w rezerwuarach, a uskutecznia się je równocześnie ze sklejaniem skrętów na aparacie. Osiąga się to w ten sposób, że między nawijające się skręty papieru wlewa się rozgrzany do temperatury 120″ [&hellip

Read More…

Wyrób rur

Wyrób rur opiera się na zasadzie analogicznej do wyrobu papy. Pierwsze stadium produkcji, tj. impregnowanie papieru, odbywa się w tych samych przyrządach i w takiż sposób, jak przy papie. Nowość stanowią dopiero aparaty, nadające rurze kształt. Jest to rodzaj ratującego poziomo rdzenia żelaznego; przed wprowadzeniem go w ruch powleka się go mydłem, a następnie nawija [&hellip

Read More…

Rury asfaltowe do sieci wodociągowej

Rury asfaltowe, użyte do sieci wodociągowej, dają zupełnie dobre rezultaty, tylko przepływająca niemi woda ma w pierwszych kilku dniach posmak mydła, względnie także nafty; pierwszy pochodzi stąd, że rdzeń, na który nawija się papier przy formowaniu rury, smaruje się mydłem, drugi zaś pochodzi z teru. Przy przepłukaniu rur te uboczne smaki w krótkim czasie znikają. [&hellip

Read More…

Rury asfaltowe i asfaltowane

Do najbardziej nowoczesnych zdobyczy należy wyrób rur asfaltowych. Początkowo próbowano odlewać je z samego tylko asfaltu sztucznego, tak, by tworzyły masę jednolitą, podobnie jak rury żelazne. Rezultat byt jednak ujemny – rury takie poddawały się już niewielkim ciśnieniom, wobec czego ten sposób fabrykacji zarzucono, a w jego miejsce przyjął się inny, przypominający wyrób papy dachowej. [&hellip

Read More…