Olej antracenowy

Olej antracenowy

Olejowi antracenowemu przypada specjalne zadanie. Mianowicie ma on zabijać nasiona i korzonki roślinne, które by się w kołnierzu usadowić chciały, gdyż rozrost ich tamże groziłby rurze rozsadzeniem.

Rurociągi kitowane asfaltem wyjątkowo tylko prowadzą ciecze o temperaturze wyższej, o i ile by taki wypadek jednak zachodził, to kit musi być do tego dostosowany. W razie zaś, gdyby rurociągi prowadziły kwasy, wówczas w miejsce pyłu asfaltowego lub ulicznego używa się mączki z białej gliny.

Wprowadzanie kitu do mufy odbywa się zasadniczo w ten sposób, że ten koniec rury, który ma wejść do kołnierza drugiej rury owija się przędzą konopną, często impregnowaną w terze, a następnie zalewa się kołnierz roztopionym, rzadko płynnym kitem. Przeprowadzenie tej roboty jest łatwe, jeżeli mamy do czynienia z rurociągiem stojącym, jeżeli on jednak leży, wówczas występują poważne trudności, które aparat Unna w znacznej mierze usuwa.