opaska-ruryOpaski przymocowuje się do rur w ten sposób, że na gładkiej podłodze ustawia się pionowo rurę, przeznaczoną na mufę, wypełnia się jej wnętrze do połowy miałem węglowym, potem wkłada się w mufę rurę, którą podtrzymuje się w kierunku dokładnie pionowym. Wówczas wolne miejsca, pozostałe między obwodem rury a rurą, zalewa się gorącą masą, skomponowaną z twardej smoły, pyłu i preparowanego teru, w stosunku 40 : 30 : 3. Po ostygnięciu wyrównuje się brzegi i chropowatości gorącymi żelazkami.

Rury stożkowe wykonuje się na takichże walcach w sposób powyżej dla rur prostych opisany; tak samo postępuje się z umocowywaniem muf.

Do wykonywania odgałęzień służą w pierwszym rzędzie różne szablony; przy pomocy jednych rysuje się na rurze otwór, który ma być zrobiony, przy pomocy zaś innych znaczy się na drugiej rurze ten kształt jej końca, który mamy odciąć. Cięcia te łatwo się robi rozgrzanymi narzędziami. W końcu obydwie rury spaja się pod odpowiednim kątem przy użyciu wyżej opisanej masy, a krawędzie w spojeniach wyrównuje się rozgrzanym żelazkiem.