Asfalt naturalny cz. 3

Jest bowiem rzeczą stwierdzoną, że wiele zwierząt morskich potrzebuje do istnienia swego wody o określonej gęstości; jeżeli gęstość cieczy skutkiem odparowania wody wzrosła, albo przez spłynięcie do basenu wielkiej ilości wód słodkich rozrzedziła się, wówczas nastąpić mógł masowy pomór zwierząt i lokalne nagromadzenie się ich resztek w pewnym obszarze wód. Masy te skutkiem jakichś zmian [&hellip

czytaj dalej…

Asfalt naturalny cz. 2

Przez suchą destylację drzewa dochodzi się rzeczywiście do produktu zbliżonego do asfaltu, jednak — jak podnoszą przeciwnicy tego poglądu jest w tym procesie to znamienne, że powstać by musiał jako pozostałość po destylacji także koks, którego dotychczas nigdzie w pobliżu asfaltu nie znaleziono. Inni wychodzą z założenia, że ropa powstała z rozkładu resztek pochodzenia zwierzęcego, [&hellip

czytaj dalej…

Asfalt naturalny cz. 1

Nic ulega dziś wątpliwości, że asfalt powstał bezpośrednio z ropy, jednak procesy, które to przejście umożliwiły, a nawet samo powstanie ropy jako takiej, nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione, istnieje tylko szereg hipotez, usiłujących tą kwesty? rozstrzygnąć i szukających oparcia w różnego rodzaju zjawiskach i faktach, zaczerpniętych z przyrody lub wziętych z laboratoryjnych doświadczeń. Zasadniczo poglądy [&hellip

czytaj dalej…

Asfalt sztuczny cz. 3

Ponieważ przez przerywanie destylacji w temperaturze niższej traci się cenne oleje antracenowe, można dla ich uzyskania prowadzić proces aż do końca, a następnie do pozostałości dodać te ciężkie oleju, które nie nadają się do dalszego użytku i to w ilości dowolnej, zależnej od jakości asfaltu sztucznego, jaki otrzymać chcemy. Wszystkie tery destylowane, począwszy od płynnych, [&hellip

czytaj dalej…

Asfalt sztuczny cz. 2

Porównując własności obydwóch materiałów można zaznaczyć następujący zakres właściwego ich stosowania. Asfalt naturalny powinien być użyty wtedy, gdy od konstrukcji wymaga się absolutnej pewności i długoletniej trwałości, gdy podkład narażony jest na wstrząśnienia, albo też występują w nim ruchy wewnętrzne, jak n. p. żelazobetonie, dalej wówczas, gdy asfalt narażony będzie na silne zmiany temperatury, gdy [&hellip

czytaj dalej…

Asfalt sztuczny cz. 1

Rozwój fabrykacji gazu świetlnego, a właściwiej mówiąc, to wzmożone stosowanie suchej destylacji węgla kamiennego, brunatnego i drzewa dla uzyskania z nich pewnych produktów, doprowadziło do zwrócenia uwagi na uboczne pozostałości tych procesów, które przez długi czas były dla fabryki zupełnie łub częściowo straconą wartością. Zabiegom techniki udało się wykorzystać je wszystkie w sposób możliwie najracjonalniejszy; [&hellip

czytaj dalej…

Specjalne gatunki papy

Specjalne gatunki papy pod rozlicznymi egzotycznymi nazwami mnożą się z dnia na dzień, przy czym, z wyjątkiem nazwy, różnią się one rzadko od przeciętnych gatunków. Na wyjątkową natomiast uwagę zasługują te rodzaje, które do impregnacji używają wyłącznie asfaltów naturalnych. Należą tu marki „Congo”, „Duresko”, „Semptalin”, „Ruberoid” i niektóre inne. Do impregnacji ich używają fabryki przeważnie [&hellip

czytaj dalej…

Papa asfaltowa i skórzana

Papa asfaltowa; nazwę tą nadaje się tym materiałom,. do których impregnacji użyto obok teru gazowego domieszki asfaltu naturalnego, podnoszącej cenę wyrobu, ale nadającej mu wiele własności dodatnich, jakich poprzednie gatunki nie mają. Papa skórzana; taką nazwę miewa papa nieposypana piaskiem, poza tym wykonana w ogólnym zarysie w sposób powyżej opisany. W szczegółach są pewne zmiany [&hellip

czytaj dalej…

Dodatki i impregnacja papy

Zależnie od jakości teru użytego do napawania, względnie użytych także domieszek, otrzymuje papa nazwę. W tym wypadku występuje znowu ten sam kłopot, który już kilkakrotnie spotykaliśmy poprzednio, tz. zamieszanie w nazwach takie, że zupełnie nic określają one tego, co za sobą kryją. Zarówno w handlu, jak i litera turze fachowej, przewijają się ustawicznie nazwy „papa [&hellip

czytaj dalej…

Trzeci krok w produkcji

Z wałków prasujących przechodzi papa na wałek, zawijający ją w rulon gotowej papy. W międzyczasie posypuje się ją piaskiem. Robi to albo robotnik sitem, albo papa ślizga się po stole, a raczej korytku, napełnionym piaskiem i niejako oblepia się nim sama, lub wreszcie używa się do tego celu aparatów automatycznych, posypujących papę zawsze jednostajną warstwą. [&hellip

czytaj dalej…