Trwałość ogniowa

Przed ogniem wewnętrznym żadne pokrycie nie chroni, może go ono do pewnego czasu tylko tłumić, powstrzymywać jego rozwój, nie dopuszczać do wystrzelania płomieni górą i zapobiegać w ten sposób przeniesienia się ognia na dalsze budynki. Najgroźniejsze spustoszenia powodują te pokrycia dachowe, które kawałkami odrywają się od dachu i – lecąc z wiatrem – niosą zarzewie [&hellip

czytaj dalej…

Papa jako materiał

Dobry gatunek papy zalicza się do materiałów do pewnego stopnia ogniotrwałych. Za taki uważają ją towarzystwa asekuracyjne, a także galicyjska ustawa o ogniotrwałym kryciu wsi i miast. Liczne próby w tym kierunku przeprowadzone i doświadczenia z zachowania się papy w pożarach dowiodły jej wielkiej odporności. Pod działaniem ognia z zewnątrz papa zapala się trudno, mogą [&hellip

czytaj dalej…

Montaż papy na płaskim dachu

Na płaski dach zużywa się mniej drzewa aniżeli na stromy, przy tym im dach wyższy, tern większą powierzchnię mają jego połacie i tym więcej metrów kwadratowych ma się do pokrycia. Na 100 metrów kwadratowych rzutu poziomego możemy mieć około 110 metrów powierzchni dachu papy, a potrzeba około 140 metrów dachu krytego dachówką. Ponieważ pokrycie papą [&hellip

czytaj dalej…

Pokrycie papą

Dach pokryty papą zaleca się wielu dobrymi stronami, ochrania ona szczelnie budynek przed wiatrem i niepogodą, nawet zacinanie deszczem i śniegiem, nieuniknione przy niektórych innych materiałach, nie ma tu miejsca. Szczelność dachu wpływa na jego „przepuszczalność ciepła”; jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy możliwie najszczelniejsze po krycie, to znaczy cement drzewny, to w porównaniu z nim [&hellip

czytaj dalej…

Rozwój techniki

Udoskonalenie papy ułatwiał postęp techniki, biorącej wówczas rozpęd do jej dzisiejszego rozkwitu; wybitną w tym rolę odegrało przede wszystkim rozpowszechnienie gazu świetlnego. Gromadzące się przy tym pozostałości suchej destylacji węgla kamiennego, których inaczej spożytkować jeszcze nie umiano, oddawano za bezcen fabrykom papy, a te, mając z jednej strony silny popyt na swe wyroby, z drugiej [&hellip

czytaj dalej…

Czym jest papa dachowa?

Papa dachowa jest wynalazkiem wieku osiemnastego, przypisywanym radcy admiralicji szwedzkiej Faxowi; także pierwsze próby zastosowania jej w praktyce miały miejsce w Szwecji. Rezultat ich był zresztą nieszczególny, złożyły się na to rozmaite przyczyny, a przede wszystkim dość prymitywna metoda wykonywania tego materiału i surowy klimat skandynawski. W pierwotnym pomyśle papa dachowa była właściwie tytko papą [&hellip

czytaj dalej…

Izolacja asfaltowo-ołowiana

Poszukiwania za możliwie najpewniejszym i najodporniejszym materiałem izolacyjnym doprowadziły do skombinowania ołowiu z asfaltem i tworzenia z tych dwóch materiałów płyt izolacyjnych, które są ostatnim wyrazem naszych zdobyczy w tym kierunku. Ołów nadaje się doskonale do tych celów, gdyż posiada giętkość, konieczną dla płyty izolacyjnej, odznacza się ogromną trwałością, jest odporny na działanie atmosfery i [&hellip

czytaj dalej…

Płyty torfowo-asfaltowe

Wprowadzono nowy materiał, służący do wykonywania płyt izolacyjnych. Korek sprowadzało się z południowej Francji, Hiszpanii i północnej Afryki (w roku 1913 za około 13’5 miliona Mk.), tymczasem blokada zamknęła import tego materiału do krajów państw centralnych, równocześnie zaś popyt na płyty izolujące przed zimnem, wilgocią itd. wzrósł niepomiernie wobec masowego wznoszenia rozmaitych baraków, lazaretów itp. [&hellip

czytaj dalej…

Technika maszynowa a asfalt korkowy

Technika maszynowa używa asfaltu korkowego w znacznych rozmiarach, szczególnie stosuje się go do izolacji rur, prowadzących parę dalej do wszelkich innych rurociągów, które powinne być ochronione przed zmianami temperatury. Także używa się go tam, gdzie chodzi o ochronę części maszyn lub innych konstrukcji przed działaniem kwasów. Szczególnie maszyny oziębiające komprymują znaczne ilości amoniaku i kwasu [&hellip

czytaj dalej…

Zastosowanie płyt korkowo-asfaltowych

Płyty korkowo-asfaltowe nadają się szczególnie dobrze do wykładania ścian lodowni, w której spełniają dwojakie zadanie — nie dopuszczają ciepła do wnętrza i ochraniają mury piwnicy przed zawilgoceniem. W ubikacjach, w których gromadzi się para wodna, wykłada się ściany – a przynajmniej sufit – płytami z asfaltu korkowego. Płyty, służące tylko do izolacji, wykonuje się z [&hellip

czytaj dalej…