Polega ona na użyciu alkoholu; radzi on postępować w sposób następujący: 1 g. materiału podgrzewa się do około 200 C, po ostudzeniu tłucze się go na pył i nalewa 5 cm” alkoholu o 80 Gay Lussaca, rozczyn daje już przy zawartości 2 „ asfaltu sztucznego, zawartego w masie, żółtawy wyrany odcień z widoczną od góry fluorescencyjną zielonawą do niebieskiej. Zabarwienie i fluorescencja przybierają na sile, w miarę zwiększonej domieszki surogatu.

Podobne badania również przy użyciu alkoholu przeprowadził dyrektor jednej z warszawskich fabryk, Sporny i sprecyzował rezultaty tych prac w zasadach, które można by ując w następujące

punkty :

  1. Masa asfaltowa o tym samym składzie daje zawsze to samo zabarwienie alkoholu.
  2. Mastyks asfaltowy z naturalnego bitumu daje zawsze tą samą przejrzystość, niezależnie od zawartości asfaltu naturalnego, w stosunku do innych składników mastyksu.
  3. Asfalt sztuczny stale zabarwia alkohol i to tym bardziej, im więcej zawiera teru gazowego lub innego.
  4. Mieszanina asfaltu naturalnego ze sztucznym daje zawsze zabarwienie ciemne, nawet wówczas, gdy surogat znajduje się tylko w 0,5 części.