rura-afaltowaRury asfaltowe, użyte do sieci wodociągowej, dają zupełnie dobre rezultaty, tylko przepływająca niemi woda ma w pierwszych kilku dniach posmak mydła, względnie także nafty; pierwszy pochodzi stąd, że rdzeń, na który nawija się papier przy formowaniu rury, smaruje się mydłem, drugi zaś pochodzi z teru. Przy przepłukaniu rur te uboczne smaki w krótkim czasie znikają.

Najczęściej używa się rur asfaltowych jako rur klozetowych; w założeniu ich możliwe są rozliczne kombinacje, a więc: odgałęzienia pojedyncze (jedno siedzeniowe) lub podwójne. W skład ich wchodzić mogą rury proste albo skomplikowane.

W ogólności używa się rur o średnicy 26, 23 i 20 cm, rzadziej o średnicy 29 cm, inne wymiary wykonuje się tylko na za mówienie. Tak n. p. na rury klozetowe jednostronne używa się średnicy 23 cm, na dwustronne 26 cm, rzadko kiedy 29 cm; innych średnic prawie nigdy się nie używa.

Rury asfaltowe wyróżniają się znaczną lekkością i tak n. p. rura długości 2’20 m, o średn. wewn. 12 cm, a zewn. 16 cm, waży około 20 kg, gdy takich samych wymiarów rura żelazna około 70 kg.