Bitum rozpuszcza się w nim w zupełności, po ukończeniu tego procesu oddziela się płyn od części stałych, po czym jedno i drugie poddaje się działaniu powietrza, pod którego wpływem terpentynowy olej szybko się ulatnia, a pozostaje jako rezultat procesu z jednej strony pył kamienia, z drugiej wydzielony z niego asfalt. Jedną z pozostałości waży się i oblicza z tego skład procentowy skały; dla kontroli można analogiczne obliczenie przeprowadzić i z drugim składnikiem.

Do szczególnie dobrych i czystych gatunków zaliczają się pokłady w Dalmacji, zawierają one bitum a skała wapienna, w którą on wsiąknął, odznacza się wyjątkową czystością.

Eksploatuje się pokłady albo przez odkrywkę, o ile nic leżą pod zbyt grubą warstwą innych materiałów albo przy użyciu sztolni, lub wreszcie szybów. W takich kopalniach znaczną trudność sprawiać może woda, natomiast nie ukazują się w niej szkodliwe gazy. Zdarza się często, że wskutek przerzutów warstw skorupy ziemskiej, pokład skały bitumicznej nagle się urywa, a dalszy ciąg jego występuje wyżej lub niżej.