specjalne-gatunki-papySpecjalne gatunki papy pod rozlicznymi egzotycznymi nazwami mnożą się z dnia na dzień, przy czym, z wyjątkiem nazwy, różnią się one rzadko od przeciętnych gatunków. Na wyjątkową natomiast uwagę zasługują te rodzaje, które do impregnacji używają wyłącznie asfaltów naturalnych. Należą tu marki „Congo”, „Duresko”, „Semptalin”, „Ruberoid” i niektóre inne. Do impregnacji ich używają fabryki przeważnie asfaltu trinidad, petrolasfaltu i innych naturalnych i ciągliwych asfaltów. Nadają one papie wielką elastyczność, której nie traci ona nawet po wielu latach, gdyż asfalty naturalne zawierają tylko minimalne ilości lotnych olei: z tej że przyczyny wynika jednak i ujemna ich strona, mianowicie papa ta długi czas pozostaje lepką.

By tą niedogodność usunąć, przeciąga się papę po opuszczeniu przez nią rezerwuaru z asfaltem, przez basen wypełniony roztopionym woskiem ziemnym, który powleka obydwie powierzchnie papy, czyniąc ją tłustą. Papa nie jest już wprawdzie lepką, ale także nie można jej posypywać piaskiem, bo ten by się na niej nie utrzymał i w tym właśnie tkwi przyczyna, że te gatunki papy posypane są drobno zmielonym azbestem, kaolinem, pyłem okrzemkowym, talkiem itp., które nadają papie ładny, srebrzysty kolor, ale nie stanowią ochrony tak odpornej na ogień, jak piasek.

Zarzuca się także tym gatunkom, że wodo trwałe połączenia między pasmami dają się uzyskać tylko przy użyciu kosztownego lepiszcza, oraz, że pod wpływem słońca mają one skłonność do fałdowania się.