Płyty korkowe warszawa

Płyty korkowe warszawa

Technika maszynowa używa asfaltu korkowego w znacznych rozmiarach, szczególnie stosuje się go do izolacji rur, prowadzących parę dalej do wszelkich innych rurociągów, które powinne być ochronione przed zmianami temperatury. Także używa się go tam, gdzie chodzi o ochronę części maszyn lub innych konstrukcji przed działaniem kwasów. Szczególnie maszyny oziębiające komprymują znaczne ilości amoniaku i kwasu siarkowego — które w stanie gazowym udzielają się następnie z maszyn ubikacjom fabrycznym i działają ujemnie na umieszczone tam aparaty.

Wszystkie tylekrotnie wspomniane własności asfaltu korkowego, a więc odporność na działanie temperatury, wilgoci, kwasów, wielka elastyczność, tłumienie głosu, pewna szorstkość powierzchni, która mu zawsze pozostaje, czynią go pierwszorzędnym materiałem także i na bruk uliczny. Ostatnia jego własność znalazła szczególnie w Anglii — wobec licznych opadów, powodujących tam ślizgawicę na chodnikach i ulicach — wielkie uznanie. Jednakowoż rozpowszechnieniu się asfaltu korkowego do budowy nawierzchni stoi na przeszkodzie cena korka, którego zapotrzebowanie wzrosłoby przy tern nadzwyczajnie, a co zatem idzie koszt tern bardziej by się zwiększył.