udana-impregnacja-papyPierwszorzędnym warunkiem udałej impregnacji jest dobrze dobrany stopień gęstości teru, zbyt rzadki nie daje papy trwałej, zaś za gęsty nie impregnuje całej masy jednostajnie i daje papę kruchą i łamliwą.

Gęstość teru dobiera się również zależnie od grubości papy, im ona cieńsza, tym gęściejszy może być ter i na odwrót.

Nie jest kwestią ustaloną, czy ter destylowany czy też preparowany nadaje się lepiej do impregnacji, każdy z nich ma swoje dobre i ujemne strony. Pierwszy jest droższy, zawiera jednak wiele lżejszych składników, nadających papie przez długi czas giętkość, drugi jest tańszy, zawiera więcej składników twardniejących, dzięki którym papa nabiera po ułożeniu na dachu znacznej sztywności. Zwolennicy drugiego sposobu twierdzą jednak, że rzecz ma się wręcz przeciwnie, że papa impregnowana terem preparowanym zatrzymuje elastyczność dłużej, a nadto na jej korzyść przemawiać ma fakt, że brak jej lżej lotnych olei, które uchodząc z papy powodują ruch między włóknami i kurczenie się materiału. Przy tym dodać należy, że ta papa jest natychmiast po ostudzeniu suchą i zdolną do wysyłki, co przedstawia dla fabryki duże korzyści.

Jedni odbiorcy wyżej sobie cenią zalety pierwszego, inni drugiego gatunku, a w rzeczywistości nie tyle od tego zależy wartość papy, ile od dobrego doboru składowych materiałów i sumiennego wykonania impregnacji.