Asfalt naturalny jest w nich zupełnie łub częściowo rozpuszczalny, natomiast sztuczny tylko w bardzo małym stopniu. Zapach asfaltu naturalnego przypomina naftę, gdy sztucznego phenol, kreozot i t. p.

W praktyce asfalty naturalne różnią się. ze względu na jakość od sztucznych tym, że pierwsze są na działanie atmosferyczne o wiele odporniejsze a na zużycie wytrzymalsze, gdy drugie skutkiem swego chemicznego składu ulegają pod działaniem powietrza względnie tlenu rozkładowi, tworząc masę kruchą i spękaną, niszczejącą łatwo pod działaniem mrozu i sił mechanicznych.

W technicznej wartości między asfaltem naturalnym a sztucznym zachodzi znaczna różnica a zatem idzie także różnica cen, przedstawiająca cyfrę bardzo poważną, bo gdy asfalt sztuczny kosztuje tylko około 4 M, to naturalny płaciło się bardzo wysoko, nic też dziwnego, że niesumienny handel usiłuje często za wygórowaną cenę zbywać tanie surogaty asfaltu; nauka zaś walcząc z tym procederem, daje odbiorcy szereg wskazówek, przy pomocy których w sposób łatwy a niewątpliwy stwierdzić można wartość materiału.