Różne materiały asaltowe - Archiwum


W tej kategorii dowiesz się wszystkiego co związane z różnymi materiałami asfaltowymi stosowanymi w budownictwie.  Poznasz wyroby produkowane z asfaltu jak rury asfaltowane oraz rury do sieci wodociągowej. Dowiedz się w jaki sposób produkuje się rury krótsze i dłuższe. Jakich technik używa się do łączenia poszczególnych odcinków rur i jak je konserwować za pomocą środków asfaltopochodnych. Po tej lekturze będziesz wiedział jak kituje się rury i bruk. Dowiedz się jakie zastosowanie ma olej antracenowy oraz jak impregnuje się kostki drewniane.

Asfalt sztuczny cz. 3

Ponieważ przez przerywanie destylacji w temperaturze niższej traci się cenne oleje antracenowe, można dla ich uzyskania prowadzić proces aż do końca, a następnie do pozostałości dodać te ciężkie oleju, które nie nadają się do dalszego użytku i to w ilości dowolnej, zależnej od jakości asfaltu sztucznego, jaki otrzymać chcemy. Wszystkie tery destylowane, począwszy od płynnych, [&hellip

Read More…

Asfalt sztuczny cz. 2

Porównując własności obydwóch materiałów można zaznaczyć następujący zakres właściwego ich stosowania. Asfalt naturalny powinien być użyty wtedy, gdy od konstrukcji wymaga się absolutnej pewności i długoletniej trwałości, gdy podkład narażony jest na wstrząśnienia, albo też występują w nim ruchy wewnętrzne, jak n. p. żelazobetonie, dalej wówczas, gdy asfalt narażony będzie na silne zmiany temperatury, gdy [&hellip

Read More…

Asfalt sztuczny cz. 1

Rozwój fabrykacji gazu świetlnego, a właściwiej mówiąc, to wzmożone stosowanie suchej destylacji węgla kamiennego, brunatnego i drzewa dla uzyskania z nich pewnych produktów, doprowadziło do zwrócenia uwagi na uboczne pozostałości tych procesów, które przez długi czas były dla fabryki zupełnie łub częściowo straconą wartością. Zabiegom techniki udało się wykorzystać je wszystkie w sposób możliwie najracjonalniejszy; [&hellip

Read More…

Układanie bruku drewnianego

Bruk drewniany układamy na pokładzie betonowym, którego powierzchnię dokładnie się wyrównuje, szeregi kostek ustawia się prostopadle, rzadziej w ukos pod kątem 45 stopni do podłużnej osi ulicy. Między poszczególnymi klockami pozostawiano dawniej z reguły szparę około 2 mm szerokości, którą wypełniano roztopionym gudronem, zmieszanym z mastyksem. Masa ta ma być tak skombinowaną, by w temperaturze [&hellip

Read More…

Impregnowanie kostek drewnianych

Przy przeprowadzeniu tego zabiegu w pierwszym rzędzie, usuwa się z drzewa zawartą w nim wilgoć, której ilość dochodzi do około 20% wagi; w miejsce tej wilgoci wchodzi w komórki drzewa płyn impregnujący. Proces odbywa się w odpowiednio zbudowanym aparacie, złożonym z wielkiego cylindrycznego kotła, w którym układa się progi, względnie kostki, przeznaczone do impregnacji. W [&hellip

Read More…

Impregnowanie kostki drewniane

Bruki z kostek drewnianych, cieszące się wielkim wzięciem w okolicach, obfitujących w drzewo, należą do trwałych, tłumią hałas ulicy i są względnie niedrogie. Szczególnie rozpowszechniły się one w Ameryce i Anglii. Anglia używa do tych celów drzewa szwedzkiego, w Paryżu używa się prócz jodeł szwedzkich i francuskie. Drzewo, wystawione na działanie czynników atmosferycznych, a więc [&hellip

Read More…

Asfalt posadzkowy

Posadzki parkietowe i w ogóle deszczółkowe układa się nieraz na asfalcie, użytym w tym wypadku jako pokład pod nie; jest to wskazane zarówno ze względów zdrowotnych, jak i ze względu na trwałość posadzki, nadto pod podłogą nie wylęga się robactwo, a nawet unikają jej myszy i szczury. Asfalt, określany nazwą parkietowego, względnie posadzkowego, ma odpowiadać [&hellip

Read More…

Asfalt terowy

Asfalt terowy nie nadaje się do zalewania bruku, gdyż pod wpływem gorąca silnie rozmięka i przy silniejszym luku powierzchni – spływa ku ściekom, a w danym razie nawet je zatyka. W zimie staje się znowu bardzo kruchy, rysuje i pęka, gdy zaś dłuższy czas był wystawiony na działanie powietrza i słońca, traci lotne składniki i [&hellip

Read More…

Kitowanie (zalewanie) bruku

Bruki z kostek kamiennych zalewa się w spojeniach często asfaltem. Zwiększa to stałość kostek i zapobiega gromadzeniu się bakcyli w szczelinach, dalej powoduje zmniejszenie się ilości wytworzonego z bruku kurzu, a w rezultacie podnosi wytrzymałość i zdrowotność bruku. Do zalewania spojeń używa się asfaltu naturalnego albo sztucznego, pierwszy! dzięki, swym właściwościom nadaje się do tego [&hellip

Read More…

Olej antracenowy – zastosowanie

Olejowi antracenowemu przypada specjalne zadanie. Mianowicie ma on zabijać nasiona i korzonki roślinne, które by się w kołnierzu usadowić chciały, gdyż rozrost ich tamże groziłby rurze rozsadzeniem. Rurociągi kitowane asfaltem wyjątkowo tylko prowadzą ciecze o temperaturze wyższej, o i ile by taki wypadek jednak zachodził, to kit musi być do tego dostosowany. W razie zaś, [&hellip

Read More…