Kit asfaltowy cena

Kit asfaltowy cena

Masa służąca do kitowania rur w łącznikach powinna być nieprzepuszczalną i elastyczną. Ponieważ rurociąg wskutek rozmaitych przyczyn może uleć ruchom, powodującym zmianę w położeniu poszczególnych rur, jak to miewa miejsce np. wskutek osiadania ziemi itp., więc też kit, uszczelniający połączenie rur, powinien być tak elastyczny, by tę zmianę umożliwiał bez narażenia na szkodę szczelności lub samej rury. Asfalt góruje w tym względzie nad cementem i to do tego stopnia, że stał się materiałem prawie wyłącznie do uszczelnienia używanym, przedstawia bowiem wiele cennych zalet, brakujących innym materiałom.

Obok absolutnej szczelności na przeciekanie cieczy, może być bardzo szybko do kołnierza wprowadzony i po 8-10 minutach gotowy do użytku, łączy się dobrze nawet z glazurą rur kamionkowych, wyjęcie rury nie przedstawia trudności, – wystarczy podgrzać spojenia a asfalt natychmiast puści; z równą łatwością dadzą się założyć nowe rury i to nawet w czasie silnych mrozów. W cenie kalkuluje się kit asfaltowy taniej od cementowego.

Zalety powyższe posiadają w całej pełni tylko kity, wykonane z asfaltów naturalnych, do których wyjątkowo i w małej ilości do dawać można produktów sztucznych, pyłu asfaltowego dodaje się najwyżej do 30%.