papa-asfaltowaPapa asfaltowa; nazwę tą nadaje się tym materiałom,. do których impregnacji użyto obok teru gazowego domieszki asfaltu naturalnego, podnoszącej cenę wyrobu, ale nadającej mu wiele własności dodatnich, jakich poprzednie gatunki nie mają.

Papa skórzana; taką nazwę miewa papa nieposypana piaskiem, poza tym wykonana w ogólnym zarysie w sposób powyżej opisany. W szczegółach są pewne zmiany i tak: ter użyty do impregnowania destyluje się do temperatury takiej, by w masie pozostało jeszcze wiele lotnych składników, a ponieważ dodaje się do niej nadto w pewnej ilości smołę gazową, więc papa impregnowana tą masą szybko wysycha i tężeje, przyczyniają się do tego także wałki, które nastawia się możliwie najwęziej, by wszystek zbyteczny ter z papy usunąć.

Tak wykonaną papę pozostawia się przez pewien czas rozciągniętą, najczęściej na przygotowanych drutach, dla ostygnięcia, przyspiesza się je przez skraplanie papy rozpyloną zimną wodą. Ochłodzoną zwija się w rulon tak, by między skrętami krążyło powietrze, a gdy już całość ostudzi się i przeschnie do tego stopnia, że nie będzie żadnej obawy, by się poszczególne zwoje polepiły, skręca się rulon ciasno i magazynuje względnie wysyła.