pokrycie-papaDach pokryty papą zaleca się wielu dobrymi stronami, ochrania ona szczelnie budynek przed wiatrem i niepogodą, nawet zacinanie deszczem i śniegiem, nieuniknione przy niektórych innych materiałach, nie ma tu miejsca.

Szczelność dachu wpływa na jego „przepuszczalność ciepła”; jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy możliwie najszczelniejsze po krycie, to znaczy cement drzewny, to w porównaniu z nim inne pokrycia mieć będą według Dra Grunzweiga następującą przepuszczalność :

  • cement drzewny
  • dach z papy
  • dach dachówkowy
  • dach z blachy żelaznej
  • dach z blachy falistej

Wobec szczelności pokrycia dach może być płaski, a ze względu na naturę papy takim być powinien; pochylenie jego wynosi 1/6 do 1/12 rozpiętości. Strome dachy nie nadają się do pokrycia papą, gdyż ter, którym się pociąga dodatkowo papę, łatwo po stromym dachu spływa; także jeżeli ter, którym papę nasycono, został niewłaściwie oddestylowany, to pod działaniem promieni słonecznych może również z czasem spłynąć, wreszcie silne deszcze zmywają go łatwo na stromych dachach.

Dach płaski przedstawia w tym kierunku znacznie mniejsze niebezpieczeństwo, a nadto daje budującemu znaczne korzyści.