Asfalt naturalny - Archiwum


Asfalt naturalny cz. 3

Jest bowiem rzeczą stwierdzoną, że wiele zwierząt morskich potrzebuje do istnienia swego wody o określonej gęstości; jeżeli gęstość cieczy skutkiem odparowania wody wzrosła, albo przez spłynięcie do basenu wielkiej ilości wód słodkich rozrzedziła się, wówczas nastąpić mógł masowy pomór zwierząt i lokalne nagromadzenie się ich resztek w pewnym obszarze wód. Masy te skutkiem jakichś zmian [&hellip

Read More…

Asfalt naturalny cz. 2

Przez suchą destylację drzewa dochodzi się rzeczywiście do produktu zbliżonego do asfaltu, jednak — jak podnoszą przeciwnicy tego poglądu jest w tym procesie to znamienne, że powstać by musiał jako pozostałość po destylacji także koks, którego dotychczas nigdzie w pobliżu asfaltu nie znaleziono. Inni wychodzą z założenia, że ropa powstała z rozkładu resztek pochodzenia zwierzęcego, [&hellip

Read More…

Asfalt naturalny cz. 1

Nic ulega dziś wątpliwości, że asfalt powstał bezpośrednio z ropy, jednak procesy, które to przejście umożliwiły, a nawet samo powstanie ropy jako takiej, nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione, istnieje tylko szereg hipotez, usiłujących tą kwesty? rozstrzygnąć i szukających oparcia w różnego rodzaju zjawiskach i faktach, zaczerpniętych z przyrody lub wziętych z laboratoryjnych doświadczeń. Zasadniczo poglądy [&hellip

Read More…